A következő szolgáltatások közül választhat: szerkesztés, korrektúra, olvasószerkesztői ellenőrzés és a szöveggondozás.

A korrektúra vagy korrektúraolvasás azt a munkafolyamatot jelöli, amelynek során a korrektor a nyomtatott vagy elektronikus szövegben kijavítja a helyesírási, nyelvhelyességi és tipográfiai hibákat. Ilyenkor a szórend és fogalmazásmód érintetlenül marad.

Az olvasószerkesztői ellenőrzés során a szöveg helyesírási, nyelvhelyességi hibáinak javítása és a tárgyi tévedések, stílusbeli hibák korrigálása történik.

A szerkesztés a szöveggondozás első munkafázisa. A szerkesztő dolga, hogy egységet formáljon a szövegből, feloldja az esetleges tartalmi ellentmondásokat, tömörítse a mondanivalót ott, ahol szükségét érzi, vagy bővítést javasoljon, ha bizonyos részeket hiányosnak ítél. Ügyelnie kell a szöveg világos elrendezésére, a következetes nyelvhasználatra, a stílusra, a szakszavak helyes alkalmazására, a rövidítésekre és a helyesírásra.

A szöveggondozás már összetettebb feladat. Magába foglalja a szerkesztői, az olvasószerkesztői, a korrektori tevékenységeket. Több  nyelvi lektorálásnál, hiszen figyelni kell a stílusra, a tartalomra, arra, hogy a szövegben található adatok, információk megfelelnek-e a valóságnak.

A szöveggondozás egy speciális területe a hivatali kommunikáció támogatása. Segítségével egy hatóság, bank, közműszolgáltató lényegesen gyorsabban megérthető üzenetet ad. Az ember szereti, ha érthetően, sallangmentesen, a zsargont és a blikkfangokat mellőzve egyszerűen elmondják neki mire kérik, mit ajánlanak.

Kitűnő példája ennek egy magyar és az új-zélandi hivatalos értesítő összehasonlítása:

ujzeland_vilagosOK

Bővebben itt olvashat a témáról.

 


Külön terület a kreatív szövegírás. Itt a kommunikációs stratégia mentén kidolgozzuk a stilisztikai vezérelveket. Megfogalmazzuk a cég, termék vagy szolgáltatás központi üzenetét, szlogenjét, és kibontjuk a különböző publikációs és marketingcsatornák igényei szerint. Segítünk a cégarculat részévé tenni a szöveges elemeket, hogy markáns és jól megjegyezhető, egyedi üzleti jelenlétet biztosítsunk.